UnCaTeGoRiZeD

;;-;;-;---;-;;;-;---"-""??O8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8I"-;:;':'''''';-/+==?/""-"-
''''''''''''''''.;-/*O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8X";'::::::'';"/???/"--;--
'''::''''''':':':;/I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O=-;::':''';;-;---;;;;--
'''''''''''''''''O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#I?''''''';;-";;;;;;;;
''''''''''''''-/N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8O";;;;;;;;;;;;;;;--
:'''''''''''"I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8+";;;;;;;;;-----
'''''''''''"O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O*";;';;;;;-----
''''''''''-O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#O?";;----""""
''''''''-=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S/"-//??/"""
;'''''''$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S=/????/"--
;'''''-I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NX+???/""--
'''''-X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#X=??//"""
'''''?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UI??/""""
''''/S@@@@@$*IIO8#ON@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S?"-----
''''/$@@@@#S*I$$88OON@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NON@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$="-----
::::/#@@NOZ@@@@@@$N8SOSN#@@@@@@@@@@@@@@@##N@@@@@NN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**";--
::::"$@@S*#@@@@@@@@@8OOSSN$@@@###@@@@##@$O$NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*";--
::::/#@@OS@@@@@@@@@@@@@8OO=IOON$$8N@N$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S?'';
::::=@@@8$@@@@@@@@@@@@@@@N$8$S###$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NI;''
::::O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*;''
:::-N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O-''
::'+@@@@@@#O/=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8/;'
::'*@@@@@@NO/;-*?O=="OX@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@N+;;
:::S@@@@@@NO"'...::..:::.:.../;==8I$I=/OINO@*X=N8@N@####N#####@@@@@@@@@@@@@@S?"
::"O@@@@@@N*-'..........:....:.:.;'''::'';'"";;-""+/OXNN#N#####@@@@@@@@@@@@@8?-
:-8@@@@@@@8?:;ISI':.....:...............'..'';-"-;""/=O8N@@@@##@@@@@@@@@@@@@X";
:-$@##@@@@S-:'"S$*I;;:'.........:.:...':::';;-';--/?*X$#@@@@@#N@@@@@@@@@@@@@O=-
::O@N$@@@#?..'-"-OO@N$NSS?/......'...::':'':--=IO$@@@@@@@@@#$###@@@@@@@@@@@@@@O
::I@@N@@@$-:;---""==$@@@$8O//;"....''.::'':=**NN@@@@@@@@@@##8N##@@@@@@@@@@@@@@$
::'IN##@@X:.;?+?/++OSN#@@@@@@@S-:..'..-?OSNN@@@@@@@@@@@@@@@@NO$##@@@@@@@@@@@@@N
;'..."S@N?.:;-?SN@@@@@@@@@@SS.... ..:-O@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@#NS8#@@@@@@@@@@@@@#*
   I@$"..';+#@@O+@@@@@@@S" .... . "8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#8S$@@@@@@@@@@@@@$?
:::/S@#@#I..-/=+I$$@@@@@@@@@@$=.....''?ON##@@@@@@@@@@@@@#@@@#8O##@@@@@@@@@@@@@$
-+/ -'?N8; .:;+;::?==XX*+;; .... ..:"$@@@@@@@@@O?I@8ON@@@@#N$OX$@@@@@@@@@@@$--
:;"+="/8X ..''...''";/'"";     "O@@@@@@@S*?IOOOON@@@@@#NS*O@@@@@@@@@@#I..
..;;'?I$? ...... ..'; --  .......'/O@@@@@@@?';-"/=**SO$SS8##$OX$@@@@@@@#"::'
..';::?N+ ..... ..'';-; ........::+$@@@@@@@I:'-"/=**SO$SS8##$OX$@@@@@@@#"::'
..'-'+$*  . . ..';"-; ...... :/S######@@@='.'-"-"?+IIO8N#8OO8@@@@NN8=;::''
..'-';-*S  . .  ';-'  ....  '+8#NN####@@O".:--"/??IIS$N#8OO$@@@@8$O?-'''
..';::-'I?... .....'''  ....   :?8@##NNNN@@NX-;;;;;-+*OO8NN@@@@@@@N8S+/"-''
 .;;:"I;++::: ....'.::  ....   :"S@@#N$N#@@#S/;''';"+*S8$N$@@@@@@@@#NO"?/-;
 .'; '"-'";''' :...... ......   .-O#@@NN8N@@@8+;;-'/X8888$N$@@@@@@@@#O?;;'''
 .'' .:;.';'.'':...... .....   .;XN@@@#N#@@@$I"--"*888$8$N$@@@@@@@@#O-::'::
 .:' .  ::'':::'...... ... /='. .:=8@####N@@@@@8*?++*XO$N$N$$@@@@@@@@N*: .:..
 .::'...;:'':::'...... ... *@@=;'?"S#@@@#N@@@@@@#O*I*S8$NNNNNN@@@@@@@@N?...:::
.. :;'...;-':::.......... . .-/?;*#@@@@@@@@@@@@@@@@N$8#NN@#NNNN@@@@@@@@I..:::::
.. :'-.:+S=':::....... .. . .::':'/@@@@@@@@@@@@@@@@@@$N#N#N#NNN@@@@@@@X; .:::::
   :'+';-;'':... ..      ..:-=O@@@@@#N#@@@#N$$$$8$8$$$$$ON##O"  ......
     ';'::..... :;:    ...:'"/+SO@@@##N#@@NN$$$$888$$N$8S8$N? .. ./X8
      '::......':  . .::::';--;?XOO*OONNN#@#$$$88888$$N$8"/.    .+NN#
      ;'::......:.  :..:::::';;-+XOOOXXS8$N@#N$$8$$$88$$$$O'    .*8##8
  ..  :;'::......:....:. .  ... :"IOSOO88N$NNN$$$$$$$N$$$$*    :X8NN@@@
 .....  .';'::::...:..::. . ;'/.. .'*IOSSO$$NNNN#8$$$N$$$$N$$=  .. '=$###@@@
 ...    ';':::...:-/X+SO@#@@@##$@@@@@8$88NNNNN#N$$$$$N$$$$8?   'O$O8$$#@@
  .    :;':::. .'/II*"O"+-?SX@N@@@@@@@#$NN#NN#N$$$$$$$N$88?   -SOS8NN@@@
  .     '::::::'--::''''...:'''/?OO$$@@@@@@@@$$$$$$$$$8$$?  "ISOO8#@@@@
       . ':::''-;:::;/+X?*/+-??**O8NN#N#@@@@$$$$$$$88NN$?  :S88S8N@@@@@
.. ... .    ;':::';;;;;-/?IOO#N@@@@@@@@#####@@8$N$N$$$8N##$=  +@@#$#@@@@@@
........... ...;-''''''';;"/??+*IX+XX$#@@@@#@##@@@$$NNNN$$N#@@NI. *@@@#@@@@@@@
::::'''::::::::';--;';;;';;;;;;--//??*X8N@@@@@@@@@@@##NNN#@@@@#O; $#S=N@@@@@@@
:::::''''::::::';---;;';'''';':':;;-;"/**O8@N@#@@@@@##NN#@@@@@@8":=#$=;I#@@@@@@
 . .. ......... ..;----;'::::::::';;';"/+II=+//O8NNN$@@@@@@@@@$**NSX". .++@@@@@
 ................';;;"";':::'''';;--;;/??IX**IXON##N##@@@@@@@@#NXI#NS". ./@@@@@
 . . ...........'-;---/+""-""/"////?+***XOOSON#N@@@@@@@@@@@@@#N8S@@@? .;8@N#N
.............. ..';;;;;"?++/++I===I=XXOXXXSO$$#NN@@@@@@@@@@@@@##@#@@@8" .:I@$OO
   ..     '?;''''''+8N8#$#N#N@N#$NN###N#@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@@@O=''+XOO
  . .    . -O/'::':';+S@@@@@@@@@@@@@###@@@@@@@@@@#N#@@@@@@@@@@@@@@#O*-+OX
       ...?#S".:''';-?/8#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$IIO
 .      .. "N@S;.:'';-"=++/*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OXO
 .     .....-O@@#8/':'-""";;-"*O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N8$N$
 .    .. ..."8@@@@O*;;-"?"---?=O#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N$N##
 .. . .  ....=@@@@@@@@N@N@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@
 . ..  . ....=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@
""//?/""I$@#+-""//?O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
++??+?/+N@@O/"/????*N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
....:.:::';-O$I-Z/8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
:.::'';;--=O@O";-/O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
++??+?/+N@@O/"/????*N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

[ Y U hErE? ]

          .+~        :xx++::
          :`. -     .!!X!~"?!`~!~!. :-:.
         {       .!!!H":.~ ::+!~~!!!~ `%X.
         '       ~~!M!!>!!X?!!!!!!!!!!...!~.
               {!:!MM!~:XM!!!!!!.:!..~ !. `{
         {: `  :~ .:{~!!M!XXHM!!!X!XXHtMMHHHX! ~ ~
        ~~~~{' ~!!!:!!!!!XM!!M!!!XHMMMRMSXXX!!!!!!: {`
         `{ {::!!!!!X!X?M!!M!!XMMMMXXMMMM??!!!!!?!:~{
        : '~~~{!!!XMMH!!XMXMXHHXXXXM!!!!MMMMSXXXX!!!!!!!~
      :  ::`~!!!MMMMXXXtMMMMMMMMMMMHX!!!!!!HMMMMMX!!!!!: ~
        '~:~!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXX!!!M??MMMM!!X!!i:
        {~{!!!!!XMMMMMMMMMMMM8M8MMMMM8MMMMMXX!!!!!!!!X!?t?!:
        ~:~~!!!!?MMMMMM@M@RMRRR$@@MMRMRMMMMMMXSX!!!XMMMX{?X!
       :XX {!!XHMMMM88MM88BR$M$$$$8@8RN88MMMMMMMMHXX?MMMMMX!!!
      .:X! {XMSM8M@@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B8R$8MMMMMMMMMMMMMMMMX!X
     :!?! !?XMMMMM8$$$$8$$$$$$$$$$$$$$BBR$$MMM@MMMMMMMMMMMMMM!!X
    ~{!!~ {!!XMMMB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMR$8MR$MMMMMMMMMMMMM!?!:
    :~~~ !:X!XMM8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RR$$MMMMR8NMMMMMMMMMMMMM{!`-
  ~:{!:~`~':!:HMM8N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MRMM8R$MRMMMMMMMMRMMMX!
 !X!``~~  :~XM?SMM$B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BR$$MMM$@R$M$MMMMMM$MMMMX?L
 X~.   : `!!!MM#$RR$$$$$$$$$$$$$$$$$R$$$$$R$M$MMRRRM8MMMMMMM$$MMMM!?:
 ! ~ {~ !! !!~`` :!!MR$$$$$$$$$$RMM!?!??RR?#R8$M$MMMRM$RMMMM8MM$MMM!M!:>
: ' >!~ '!! !  .!XMM8$$$$$@$$$R888HMM!!XXHWX$8$RM$MR5$8MMMMR$$@MMM!!!{ ~
! ' ! ~!! :!:XXHXMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$8$$$$8$$$MMR$M$$$MMMMMM$$$MMM!!!!
 ~{!!! !!! !!HMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMM$M$$MM8MMMR$$MMXX!!!!/:`
 ~!!! !!! !XMMMMMMMMMMR$$$$$$$$$$$$R$RRR$$$$$$$MMMM$RM$MM8MM$$$M8MMMX!!!!:
 !~ ~ !!~ XMMM%!!!XMMX?M$$$$$$$$B$MMSXXXH?MR$$8MMMM$$@$8$M$B$$$$B$MMMX!!!!
 ~!  !! 'XMM?~~!!!MMMX!M$$$$$$MRMMM?!%MMMH!R$MMMMMM$$$MM$8$$$$$$MR@M!!!!!
 {>  !! !Mf x@#"~!t?M~!$$$$$RMMM?Xb@!~`??MS$M@MMM@RMRMMM$$$$$$RMMMMM!!!!
 !  '!~ {!!:!?M  !@!M{XM$$R5M$8MMM$! -XXXMMRMBMMM$RMMM@$R$BR$MMMMX??!X!!
 !  '! !!X!!!?::xH!HM:MM$RM8M$RHMMMX...XMMMMM$RMMRRMMMMMMM8MMMMMMMMX!!X!
 !   ~ !!?:::!!!MXMR~!MMMRMM8MMMMMS!!M?XXMMMMM$$M$M$RMMMM8$RMMMMMMMM%X!!
 ~   ~ !~~X!!XHMMM?~ XM$MMMMRMMMMMM@MMMMMMMMMM$8@MMMMMMMMRMMMMM?!MMM%HX!
      !!!!XSMMXXMM .MMMMMMMM$$$BB8MMM@MMMMMMMR$RMMMMMMMMMMMMMMMXX!?H!XX
      XHXMMMMMMMM!.XMMMMMMMMMR$$$8M$$$$$M@88MMMMMMMMMMMMMMM!XMMMXX!!!XM
   ~  {!MMMMMMMMRM:XMMMMMMMMMM8R$$$$$$$$$$$$$$$NMMMMMMMM?!MM!M8MXX!!/t!M
   '  ~HMMMMMMMMM~!MM8@8MMM!MM$$8$$$$$$$$$$$$$$8MMMMMMM!!XMMMM$8MR!MX!MM
     'MMMMMMMMMM'MM$$$$$MMXMXM$$$$$$$$$$$$$$$$RMMMMMMM!!MMM$$$$MMMMM{!M
     'MMMMMMMMM!'MM$$$$$RMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$MMM!MMMX!!MM$$$$$M$$M$M!M
      !MMMMMM$M! !MR$$$RMM8$8MXM8$$$$$$$$$$$$NMMM!MMM!!!?MRR$$RXM$$MR!M
      !M?XMM$$M.{ !MMMMMMSUSRMXM$8R$$$$$$$$$$#$MM!MMM!X!t8$M$MMMHMRMMX$
  ,-,  '!!!MM$RMSMX:.?!XMHRR$RM88$$$8M$$$$$R$$$$8MM!MMXMH!M$$RMMMMRNMMX!$
  -'`  '!!!MMMMMMMMMM8$RMM8MBMRRMR8RMMM$$$$8$8$$$MMXMMMMM!MR$MM!M?MMMMMM$
     'XX!MMMMMMM@RMM$MM@$$BM$$$M8MMMMR$$$$@$$$$MM!MMMMXX$MRM!XH!!??XMMM
     `!!!M?MHMMM$RMMMR@$$$$MR@MMMM8MMMM$$$$$$$WMM!MMMM!M$RMM!!.MM!%M?~!
      !!!!!!MMMMBMM$$RRMMMR8MMMMMRMMMMM8$$$$$$$MM?MMMM!f#RM~  `~!!!~!
      ~!!HX!!~!?MM?MMM??MM?MMMMMMMMMRMMMM$$$$$MMM!MMMM!!
      '!!!MX!:`~~`~~!~~!!!!XM!!!?!?MMMM8$$$$$MMMMXMMM!!
      !!~M@MX.. {!!X!!!!XHMHX!!``!XMMMB$MM$$B$M!MMM!!
      !!!?MRMM!:!XHMHMMMMMMMM! X!SMMX$$MM$$$RMXMMM~
       !M!MMMM>!XMMMMMMMMXMM!!:!MM$MMMBRM$$$$8MMMM~
       `?H!M$R>'MMMM?MMM!MM6!X!XM$$$MM$MM$$$$MX$f
       `MXM$8X MMMMMMM!!MM!!!!XM$$$MM$MM$$$RX@"
        ~M?$MM !MMMMXM!!MM!!!XMMM$$$8$XM$$RM!`
        !XMMM !MMMMXX!XM!!!HMMMM$$$$RH$$M!~
        'M?MM `?MMXMM!XM!XMMMMM$$$$$RM$$#
         `>MMk ~MMHM!XM!XMMM$$$$$$BRM$M"
         ~`?M. !M?MXM!X$$@M$$$$$$RMM#
          `!M !!MM!X8$$$RM$$$$MM#`
           !% `~~~X8$$$$8M$$RR#`
            !!x:xH$$$$$$$R$R*`
            ~!?MMMMRRRM@M#`    
             `~???MMM?M"`
               ``~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s